Hem


Folkets Hus Fagersta


 Följer utvecklingen om råd och restriktioner , bion stänger tillsvidare.

Återkommer forlöpande med info. 


Tel: 0223 100 64  Besöksadress: Aspvägen 23 73745 Fagersta

Postadress: Box 10 737 21 Fagersta   E-post


Lagändring: Nu får barn som fyllt 11 år se film med 15-

årsgräns på bio i sällskap med en vuxen


Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15- årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år. Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.


Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11- årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.


Nu kan man betala med kort hos oss!

 

Priser: 3D film 110 kr

              Matiné: 80 kr

            övrig film 100 kr

            opera 200 kr

   

 OBS! Från den 1/1 2016 tar vi inte längre emot SF biljetter!


Vid behov av hiss, ring 0223-100 64!

Hörselslinga finns i biosalongen och B-salen.


När behövs ett serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats enligt 8 kap. 2§ Alkohollagen. Med detta menas enligt 1 kap. 11§:


•Varje form av alkoholservering mot ersättning

•Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel avgift för entré.

När behövs inte serveringstillstånd?

Alla punkter måste vara uppfyllda. I annat fall krävs serveringstillstånd.


1.Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.

2.Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

3.Äger rum i  lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.